Home › Homepage


PHILHARMONISCH KOOR HAGACANTARE

WIE ZIJN WIJ?


Wij zijn een gemengd koor met ongeveer 60 leden, dat al sinds 1947 bestaat. Gemengd in diverse opzichten: verschillende stemsoorten (bas, tenor, alt, sopraan), uiteenlopende leeftijden (zo tussen de 30 en 75 jaar) en diverse achtergronden. Het zingen brengt ons allemaal bijeen en dat zorgt voor een gezellige sfeer.

Wij repeteren iedere dinsdagavond van 19.45 uur tot 22.15 uur in de Maranathakerk aan de 2de Sweelinckstraat 156 te Den Haag. Ook ons repertoire is gemengd: zowel religieuze als wereldlijke muziek, van middeleeuwen tot heden, met begeleiding of a capella. Het koor Hagacantare staat onder leiding van onze vaste dirigent Danny Nooteboom.

                         

Op maandag 17 december 2018 geeft Hagacantare traditiegetrouw een A Meezing Kerst Samenzang in de Grote Kerk te Den Haag. Samen met het Gemengd Koor HagaSonare worden internationale kerstliederen ten gehore gebracht en u wordt uitgenodigd om mee te zingen. Het concert begint om 15:00 uur en eindigt om 18:00 uur. Noteer de datum van 17 december alvast in uw agenda! 

       Uitvoering najaarsconcert 4 november 2018 in de Lutherse Kerk te Den Haag